Trình độ kĩ thuật

Kĩ thuật đằng sau một giải pháp có thể không nhận được nhiều sự chú ý, nhưng nếu không được tính toán trước và thực hiện tốt, doanh nghiệp có thể phải thay đổi toàn bộ hệ thống khi gặp trục trặc hoặc có yêu cầu nâng cấp.

ITFS có đội ngũ với nền tảng kĩ thuật vững chắc, đặc biệt trong lĩnh vực giải pháp trực tuyến. Với hệ thống quản trị  mã nguồn mở mạnh mẽ, chúng tôi đảm bảo cho hệ thống của khách hàng hoạt động ổn định. Ngoài ra, với kinh nghiệm qua nhiều hệ thống, chúng tôi có thể xây dựng giải pháp đáp ứng được nhu cầu hiện tại và cả trong tương lai của doanh nghiệp.

Các giải pháp:

 • eCommerce
 • eLearning
 • Software development
 • Quản lý nội dung (Content Management Systems)
 • Thiết kế và phát triển CSDL
 • Ứng dụng web
 • Intranet và extranets
 • Kết nối ứng dụng bên thứ ba
 • Quản lý và bảo trì Web hosting
 • Quản lý quan hệ khách hàng (Customer relationship management)
 • SMS
 • Báo cáo truy cập
 • Giải pháp hạ tầng
 • Chuyển hệ thống (platform migration)
 • Tích hợp hệ thống
 • An ninh bảo mật

 

Liên hệ

Email: info@itfs.com.vn
Điện thoại: +844 3992 7901
Địa chỉ: Phòng 311-312, Nhà 2B,
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội