Quản lý dự án

Tại ITFS, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc quản lý dự án thực sự chuyên nghiệp. Với quy trình quản lý dự án từ nước ngoài, chúng tôi làm việc thực sự hiệu quả với khách hàng, từ những giai đoạn bắt đầu dự án, lên kế hoạch tới triển khai dự án và nghiệm thu.

ITFS áp dụng các phương thức quản lý dự án phù hợp với từng dự án và tạo mối liên kết chặt chẽ với khách hàng. Chúng tôi hiểu yêu cầu và là đối tác của khách hàng để phát triển giải pháp giúp cả hai bên đều phát triển kinh doanh của mình.

 

Các giải pháp

  • Tìm hiểu yêu cầu dự án
  • Lên kế hoạch
  • Tìm hiểu nhu cầu chi tiết các bên liên quan
  • Báo cáo định kì
  • Bảng thời gian Gantt charts
  • Quản lý rủi ro
  • Theo dõi tiến độ dự án
  • Quy trình đảm bảo chất lượng

Liên hệ

Email: info@itfs.com.vn
Điện thoại: +844 3992 7901
Địa chỉ: Phòng 311-312, Nhà 2B,
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội