Chiến lược và tư vấn

Nếu không có đường hướng phát triển, tất yếu dự án sẽ thất bại hoặc không sử dụng được lâu dài. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án, chúng tôi luôn tìm hiểu, lắng nghe và trao đổi với khách hàng để có thể hiểu được ý định và làm cho ý định đó trở nên rõ ràng. Điều quan trọng là chúng tôi nắm bắt được điểm cốt lõi và vấn đề cần giải quyết của dự án.

Khi đó, chúng tôi sẽ cùng làm việc với khách hàng để hiện thực hóa từ ý tưởng thành kế hoạch cụ thể. Chiến lược chúng tôi đưa ra sẽ không còn là các khái niệm chung, nó sẽ bao gồm các giải pháp thực tế và lộ trình rõ ràng để thực hiện các nhiệm vụ đó. Chiến lược vạch ra kết quả mà chúng tôi phải thực hiện và có thể đánh giá được.

Chúng tôi mong muốn là đối tác của khách hàng trong việc giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên thị trường trực tuyến.

 

Các giải pháp

  • Chiến lược xây dựng hình ảnh
  • Xây dựng giải trình dự án
  • Phân tích kinh doanh
  • Thực hiện đánh giá nhóm nhỏ
  • Nghiên cứu yêu cầu
  • Nghiên cứu rủi ro
  • Tài liệu về yêu cầu chi tiết
  • Đánh giá đối thủ
  • Tư vấn chuyên gia

Liên hệ

Email: info@itfs.com.vn
Điện thoại: +844 3992 7901
Địa chỉ: Phòng 311-312, Nhà 2B,
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội