Giá trị cốt lõi

ITFS là một công ty công nghệ năng động và sáng tạo, chúng tôi say mê với công nghệ và giá trị của nó đem lại cho doanh nghiệp.

Là đối tác của khách hàng để xây dựng những giải pháp giúp thúc đẩy kinh doanh trong cộng đồng trực tuyến. Để thực hiện được xuất sắc nhiệm vụ này chúng tôi đã thúc đẩy sáng tạo, nghiên cứu và đào tạo cho đội ngũ của mình. Giá trị cốt lõi của dịch vụ và giải pháp của chúng tôi nằm ở:

  1. Trình độ kĩ thuật
  2. Chiến lược và Tư vấn
  3. Thiết kế
  4. Phát triển thị trường
  5. Quản lý dự án
     

Liên hệ

Email: info@itfs.com.vn
Điện thoại: +844 3992 7901
Địa chỉ: Phòng 311-312, Nhà 2B,
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội