Giới thiệu

IITFS là một công ty cung cấp các giải pháp doanh nghiệp và giáo dục như eLearning, eOffice và eCommerce. Sau một thời gian ngắn hoạt động, chúng tôi đã thực hiện những dự án có chất lượng rất cao cho các khách hàng nổi tiếng như Ngân hàng VPBank, Sàn vàng Vang10, Trường ĐH Đại Nam, Trường Việt Nam .NET v.v... và nhiều khách hàng khác.

Giải pháp cung cấp

Với mong muốn đưa các sản phẩm công nghệ hiện đại và những ý tưởng sáng tạo cho khách hàng và cộng đồng, chúng tôi đã xây dựng những giải pháp linh hoạt cùng một đội ngũ chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng trong các lĩnh vực sau đây.

giao_duc_truc_tuyeneLearning - Giáo dục trực tuyến
thiet_ke_va_phat_trien_webThiết kế và phát triển web
tu_van_doanh_nghiepCác giải pháp khác
thuong_mai_dien_tueCommerce - Thương mại điện tử
van_phong_truc_tuyeneOffice - Văn phòng trực tuyến
marketting_onlineMarketing online